Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Σέρβις κάθε πότε και τι!


Παρακάτω παραθέτω σύμφωνα με το εγχειρίδιο που μας έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστής, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε σέρβις και τι πρέπει να αλλάξουμε ή να επιθεωρήσουμε σε κάθε σέρβις.


Α. ΠΡΩΤΟ ΣΕΡΒΙΣ (1000) ή (02) μήνες
Το πρώτο και από τα πιο σημαντικά Σέρβις που πρέπει να κάνουμε στην μοτοσυκλέτα μας είναι στα Χίλια (1000) χιλιόμετρα ή στους δύο (02) μήνες από την ημέρα που την αγοράσαμε. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

1) Σύσφιξη βιδών εξάτμισης και προστατευτικού εξάτμισης.
2) Αλλαγή Φίλτρου λαδιού.
3) Αλλαγή Λαδιών
4) Επιθεώρηση ντίζας γκαζιού *
5) Επιθεώρηση συστήματος κίνησης (αλυσίδα και γρανάζι) *
6) Επιθεώρηση Φρένων *
7) Επιθεώρηση συστήματος διεύθυνσης *
8) Σύσφιξη βιδών πλαισίου και υποπλαισίου μηχανής

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΡΒΙΣ (6000) ή (12) μήνες

Το δεύτερο σέρβις περιλαμβάνει τα παρακάτω :
1) Επιθεώρηση Φίλτρου Αέρα *
2) Σύσφιξη βιδών συστήματος εξάτμισης.
3) Επιθεώρηση μπουζιών κινητήρα *
4) Επιθεώρηση σωλήνα βενζίνης *
5) Αλλαγή Λαδιών
6) Επιθεώρηση συστήματος γκαζιού *
7) Επιθεώρηση σωλήνα ψυγείου *
8) Επιθεώρηση συστήματος συμπλέκτη *
9) Επιθεώρηση συστήματος κίνησης (αλυσίδα και γρανάζι) *
10) Επιθεώρηση στα Φρένα *
11) Επιθεώρηση στα σωληνάκια των Φρένων *
12) Επιθεώρηση στα υγρά φρένων *
13) Επιθεώρηση στα λάστιχα *
14) Σύσφιξη βιδών πλαισίου και υποπλαισίου

Γ. ΤΡΙΤΟ ΣΕΡΒΙΣ (12000) ή (24) μήνες

Το τρίτο σέρβις περιλαμβάνει τα παρακάτω :
1) Επιθεώρηση Φίλτρου Αέρα *
2) Σύσφιξη βιδών συστήματος εξάτμισης.
3) Αλλαγή των μπουζιών
4) Επιθεώρηση σωλήνα βενζίνης *
5) Αλλαγή Λαδιών
6) Επιθεώρηση συστήματος γκαζιού *
7) Επιθεώρηση συγχρονισμού βαλβίδων*
8) Επιθεώρηση PAIR SYSTEM (συστήματος το οποίο φέρνει καθαρό αέρα κατευθείαν στα καυσαέρια ώστε στην έξοδο της εξάτμισης οι συγκεντρώσεις σωματιδίων κτλ. να μην υπερβαίνουν αυτές που ορίζει το euro3)
9) Επιθεώρηση σωλήνα ψυγείου*
10) Επιθεώρηση συστήματος συμπλέκτη *
11) Επιθεώρηση συστήματος κίνησης (αλυσίδα και γρανάζι) *
12) Επιθεώρηση στα Φρένα *
13) Επιθεώρηση στα σωληνάκια των Φρένων *
14) Επιθεώρηση στα υγρά φρένων *
15) Επιθεώρηση στα λάστιχα *
16) Επιθεώρηση καλαμιών μπροστινού
17) Επιθεώρηση πίσω ανάρτησης
18) Σύσφιξη βιδών πλαισίου και υποπλαισίου

Δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΡΒΙΣ (18000) ή (36) μήνες

Το τέταρτο Σέρβις περιλαμβάνει τα παρακάτω :
1) Αλλαγή φίλτρου Αέρα
2) Σύσφιξη βιδών συστήματος εξάτμισης.
3) Επιθεώρηση στα μπουζιά του κινητήρα *
4) Επιθεώρηση σωλήνα βενζίνης *
5) Αλλαγή Λαδιών
6) Αλλαγή φίλτρου Λαδιών
7) Επιθεώρηση κυκλώματος γκαζιού *
8) Επιθεώρηση σωλήνα ψυγείου*
9) Επιθεώρηση συστήματος συμπλέκτη *
10) Επιθεώρηση συστήματος κίνησης (αλυσίδα και γρανάζι) *
11) Επιθεώρηση στα Φρένα *
12) Επιθεώρηση στα σωληνάκια των Φρένων *
13) Επιθεώρηση στα υγρά φρένων *
14) Επιθεώρηση στα λάστιχα *
15) Σύσφιξη βιδών πλαισίου και υποπλαισίου

Ε. ΠΕΜΠΤΟ ΣΕΡΒΙΣ (24000) ή (48) μήνες

Στο πέμπτο σέρβις περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
1) Επιθεώρηση Φίλτρου Αέρα *
2) Σύσφιξη βιδών συστήματος εξάτμισης.
3) Αλλαγή των μπουζιών κινητήρα
4) Επιθεώρηση σωλήνα βενζίνης *
5) Αλλαγή Λαδιών
6) Επιθεώρηση κυκλώματος γκαζιού *
7) Επιθεώρηση συγχρονισμού βαλβίδων*
8) Επιθεώρηση PAIR SYSTEM (συστήματος το οποίο φέρνει καθαρό αέρα κατευθείαν στα καυσαέρια ώστε στην έξοδο της εξάτμισης οι συγκεντρώσεις σωματιδίων κτλ. να μην υπερβαίνουν αυτές που ορίζει το euro3)
9) Επιθεώρηση σωλήνα ψυγείου*
10) Επιθεώρηση συστήματος συμπλέκτη *
11) Επιθεώρηση συστήματος κίνησης (αλυσίδα και γρανάζι) *
12) Επιθεώρηση στα Φρένα *
13) Επιθεώρηση στα σωληνάκια των Φρένων *
14) Επιθεώρηση στα υγρά φρένων *
15) Επιθεώρηση στα λάστιχα *
16) Επιθεώρηση καλαμιών μπροστινού *
17) Επιθεώρηση πίσω ανάρτησης *
18)Σύσφιξη βιδών πλαισίου και υποπλαισίου

Με αστερίσκο μπορεί να σημαίνει (επιθεώρηση, καθάρισμα, αλλαγή, λίπανση) αν χρειάζεται.

Επίσης :
1 ) Αλλαγή σωλήνα βενζίνης κάνουμε υποχρεωτικά κάθε τέσσερα (04) χρόνια
2) Αλλαγή ψυκτικού υγρού κάνουμε υποχρεωτικά κάθε δύο (02) χρόνια
3) Αλλαγή σωλήνα ψυγείου κάνουμε υποχρεωτικά κάθε τέσσερα (04) χρόνια
4) Αλλαγή στα σωληνάκια των φρένων κάνουμε υποχρεωτικά κάθε τέσσερα (04) χρόνια
5) Αλλαγή υγρών φρένων υποχρεωτικά κάθε δύο (02) χρόνια.
Συγγραφέας Τζανετάκος Δημήτρης 
(Ψευδώνυμο: Μάγειρας, Συντονιστής Μοτοανεξάρτητοι Καλαμάτας)

1 σχόλιο:

Messolonghi Moto Riders είπε...

Προσωπικά εγω έκανα το πρώτο σέρβις σε μία βδομάδα... το δεύτερο σε δυόμιση μήνες......σε 1 χρόνο έκανα 3 σέρβις....