ΒΙΝΤΕΟ

----------o----------
Ναυπακτος 03/09/2011


Αφαιρεση κράνους με ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης!


Βίντεο απο την εξόρμηση των ΜΜR
 

Παλιά εξόρμηση