Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Κόβονται οι ανεξόφλητες ανανεώσεις συμβολαίων


Νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση του καθεστώτος αυτόματης ανανέωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτων, προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο την εξάλειψη υφιστάμενων δυσλειτουργιών, που σε ετήσια βάση ζημιώνουν με πολλά εκατομμύρια τον κλάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iw, ήδη η ΤτΕ έχει προχωρήσει στην κατάρτιση νέας ρύθμισης με την οποία καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καθιερώνεται νέα διαδικασία που προβλέπει:


-          Την αποστολή επιστολής της ασφαλιστικής εταιρείας προς τον ασφαλισμένο ένα μήνα πριν από τη λήξη του συμβολαίου με την οποία ο κάτοχος του ΙΧ οχήματος ενημερώνεται ότι το συμβόλαιό του λήγει και πρέπει να πληρώσει την ανανέωσή του.
-          Την κοινοποίηση της ίδιας επιστολής, ηλεκτρονικά, στο Κέντρο Πληροφοριών κλάδου Αυτοκινήτων, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ασφαλισμένος ενημερώθηκε σχετικά. 
-          Την κάλυψη του συμβολαίου από τον ασφαλισμένο εντός 46 ημερών από την αποστολή της επιστολής (30 ημέρες πριν και 16 ημέρες μετά τη λήξη του συμβολαίου).
-          Την ακύρωση του συμβολαίου εφόσον ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται το συμβόλαιο άκυρο και το όχημα ανασφάλιστο.

Σήμερα, για την ακύρωση ενός  συμβολαίου η ασφαλιστική εταιρεία εφόσον διαπιστώσει ότι ο πελάτης της δεν πληρώνει, αποστέλλει συστημένη επιστολή, με την οποία τον ενημερώνει ότι αν δεν καταβάλλει άμεσα το ασφάλιστρο το συμβόλαιό του θα ακυρωθεί. Μέχρις ότου όμως η εταιρεία προβεί στην ακύρωση, το συμβόλαιο ήδη από τη λήξη του ανανεώνεται αυτόματα, με αποτέλεσμα ο κάτοχος του οχήματος να παραμένει ασφαλισμένος μη έχοντας επιβαρυνθεί με ασφάλιστρα.

Όπως δηλώνουν στο iw στελέχη της αγοράς, με την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος θα αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα του κλάδου, που επιτρέπει σήμερα στους κατόχους ΙΧ οχημάτων να μην καταβάλλουν τα ασφάλιστρά τους για 2 ή και 3 μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου και για το διάστημα αυτό να λογίζονται ασφαλισμένοι. Με τον τρόπο αυτό μάλιστα, σε περίπτωση τροχαίου οι ασφαλισμένοι στην πλειοψηφία τους καταφέρνουν και καλύπτονται ασφαλιστικά, επιβαρύνοντας τις εταιρείες με αποζημιώσεις που επί της ουσίας δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν.

Στους κερδισμένους, πάντα με παράτυπες πρακτικές, λογίζονται και διαμεσολαβούντες ορισμένοι από τους οποίους χρεώνουν -εκδίδοντας απλές αποδείξεις- τους ασφαλισμένους με ασφάλιστρα για όσο διάστημα το συμβόλαιο δεν ανανεώνεται δίχως να τα αποδίδουν σε ασφαλιστική εταιρεία.

πηγή: incurance world

Δεν υπάρχουν σχόλια: